مجتمع ثبتی حقوقی آینده نگر

ارزش افزوده

arzesh afzodeh-ayandehnegar

هر کالایی که در بازار فروخته می شود ، در فرآیند تولید خود توسط چندین تولید کننده به تدریج ساخته شده است به عنوان مثال یک نان ابتدا گندم بوده و سپس تبدیل به آرد شده و بعد از آن به خمیر و نهایتا در تنور پخته و نان شده است ، قیمت گندم موجود در هر عدد نان تا قیمت نان فروش رفته در نانوایی طی مراحل ذکر شده به تدریج افزایش یافته است که این افزایش حاصل زحمت تولیدکنندگان مختلف از ابتدا تا انتها می باشد ، به این ارزش اضافی ایجاد شده از دانه گندم تا نان ارزش افزوده گفته میشود. 

 

مالیات

maliat-ayandehnegar

مالیات ، انتقال بخشی از درآمد جامعه به دولت محسوب میشود که دولتها این مبالغ پرداختی را برای جبران هزینه هایی که برای جامعه و مردم انجام میدهند مصرف میکنند. مالیات ، پرداختی بلاعوض محسوب می شود که به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق میگیرد. در یک عبارت کلی ، دستگاه مالیاتی دولتها ، اولین شریک در تجارت شما تلقی می شوند که حتی قبل از تقسیم سود بین شرکاء، سهم خود را مطالبه و دریافت می کنند.در کشورهای توسعه یافته مالیات نقش اصلی را در تأمین بودجه دولت ایفا می کند . در ایران نیز با تغییر مکانیزم محاسبات مالیاتی و تقویت اطلاعات دولت نرخ بالایی از بودجه سالانه کشور به درآمدهای مالیاتی اختصاص پیدا کرده است

مدارک لازم جهت ثبت نام اولیه ارزش افزوده
کد اقتصادی
کپی مدارک اعضای شرکت اعم از شناسنامه و کارت ملی (براساس آخرین تغییرات)
آگهی تاسیس شرکت
 آخرین تغییرات شرکت
وکالتنامه
آدرس کامل سکونت پیمانکار
تلفن ثابت و همراه پیمانکار و در صورت امکان مدیر عامل
کد پستی پیمانکار
گواهی صلاحیت یا نام شرکت در سایت رتبه بندی

 کد پستی دفتر و یا در صورت نبود کد پستی محل فعالیت یا منزل

مدارک لازم برای مرحله آخر ارزش افزوده  
نام بانک شرکت
نام شعبه
شماره حساب
تلفن رئیس هیات مدیره
کد اقتصادی
کد پستی و ادرس رئیس هیات مدیره
آخرین تغییرات
مدارک آخرین اعضاء

موسسه حقوقی ثبتی آینده نگر